Funkcje i zadania

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach jest biblioteką specjalistyczną służącą potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych problematyką oświaty i wychowania.
Do zadań biblioteki należy:
·          gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
·          prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
·          inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
·          wspieranie działalności bibliotek szkolnych;
·          wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
 
Więcej informacji w statucie BP
Wytworzył:
Udostępnił:
Wasilewska Beata
(2007-05-18 08:45:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasilewska Beata
(2007-05-22 17:55:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki